Adatvédelmi tájékoztató

Az FCS GROUP KFT (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési, hibabejelentési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének és hibák elhárításának céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelő szolgáltatásaiban további adatkezelést végez. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok kezelését az aktuális szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 49.
Az adatkezelő elérhetősége: +3624300300, info@fcs.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál és az adatok megadásánál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált és bejelentést tevő felhasználók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a regisztráció és bejelentés során megadott a megrendelés és bejelentés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, hibaleírás

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, bejelentések kezelése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Adatkezelő ügyfélszolgálati, kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok megőrzésre kerülnek a későbbi visszakereshetőség miatt a jogszabályban szabályozott időtartam szerint.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést, bejelentést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez, bejelentéshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Shopping Cart